స్నేహితుడి అమ్మ

హల్లో ఫ్రెండ్స్ నేను ఈ సైట్ కి కొత్త.నేనెప్పుడూ కథలు రాయలేదు. మొదటిసారి రాయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను. మీరందరు నన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తారని ఆశిస్తూన్నాను.

నా మొదటి ప్రయత్నాంగా 'స్నేహితుడి అమ్మ ' అనే కథ రాస్తున్నాను. పేరుకు తగ్గట్టే ఒకడు తన స్నేహితుడి అమ్మను దెంగడమే..ఈ కథ .

మీ సజెషన్స్ కోసం ఎదురుచూస్తుంటాను.